Voorwaarden

Welkom in onze REKHET winkel. REKHET hanteert duidelijke huisregels om een plezierig winkelklimaat te bevorderen. Tijdens je bezoek in deze winkel ga je akkoord met de volgende huisregels en winkeladviezen.

HUISREGELS

Het verkopen van ongepaste artikelen is niet toegestaan. Als ongepaste artikelen worden in ieder geval, maar niet uitsluitend, bedoeld: kopieën van artikelen, die auteursrechtelijk zijn beschermd ( dus geen gebrande cd’s / dvd’s enz. ) pornografische artikelen gevaarlijk materiaal zoals wapens, medicijnen, ontvlambare materialen, etc. gestolen of anderszins onrechtmatig verkregen artikelen De verkoper verzekert dat de te koop aangeboden artikelen zijn eigendom is. REKHET behoudt altijd het recht om een eigendomsbewijs te vragen voor te koop aangeboden artikelen.

De verkoper is zelf verantwoordelijk voor afdracht van eventuele BTW bij de verkoop van zijn artikelen. Als een verkoper verboden of ongepaste artikelen te koop aanbiedt en schade veroorzaakt aan de winkel en/of personen, is de verkoper volledig verantwoordelijk en verplicht om de schade aan REKHET en/of derden te vergoeden. REKHET is niet verantwoordelijk voor artikelen, die verloren gaan in verband met brand, waterschade, inbraak, vandalisme, diefstal of andere overlast. REKHET behoudt het recht om artikelen te promoten door ze op een prominente plaats te zetten en/of te fotograferen ten behoeve van de website. Je kunt je eigen artikelen natuurlijk wel op je eigen FACEBOOK PAGINA promoten.

De verkoper is verplicht tot het melden van eventuele mankementen aan zijn artikelen of het ontbreken van onderdelen door dit bij het betreffende artikel te vermelden. De verkoper staat zelf in voor (de gevolgen van) eventuele verborgen gebreken van de aangeboden artikelen en vrijwaart REKHET daarvoor.

Een huurperiode kan op welke dag dan ook (binnen de openingstijden) beginnen. De artikelen moeten naar REKHET gebracht worden tijdens de eerste dag van de huurperiode. De verkoper moet zich aanmelden bij de balie of op de website. Een verkoperskaart (gekoppeld aan het account) zal overhandigd worden aan de balie eens de inshrijving is voltrokken. De huur dient dan gelijk te worden voldaan.

Het rek moet leeg zijn twee uur vóór de sluitingstijd van de laatste dag van de huurperiode.

De verkoper moet deze artikelen ophalen vóór sluitingstijd van de eerst volgende koopdag. Wordt dit niet gedaan, dan wordt het artikel het eigendom van REKHET, en een opruimfee van 20 € wordt afgetrokken van de opbrengst van de verkoper.

De verkoper mag het gehuurde rek inrichten zoals hij zelf wil. De artikelen moeten wel binnen het rek passen. Er mogen geen artikelen op de gang of op een ander rek gezet of gehangen worden. Artikelen, die niet binnen de gehuurde ruimte passen, worden door REKHET verwijderd en de verkoper wordt hierover geïnformeerd. De verkoper moet deze artikelen ophalen vóór sluitingstijd van de eerst volgende koopdag. Wordt dit niet gedaan, dan wordt het artikel het eigendom van REKHET, en een opruimboete van 20 € wordt afgetrokken van de opbrengst van de verkoper.

De verkoper kan tijdens de huurperiode artikelen toevoegen en mag ook de prijzen wijzigen. Een prijs wijzigen kan uitsluitend via HET REKHET systeem en met een nieuwe originele artikellijst. Een doorgestreepte of onduidelijke prijs is niet geldig, en het artikel kan niet verkocht worden.

Verlenging van een huurperiode kan uitsluitend indien het betreffende rek nog niet verhuurd is of in overleg met de REKHET verantwoordelijke.

Het kan gebeuren dat de barcodesticker zoek raakt bij artikelen. Artikelen zonder een barcodesticker kunnen niet verkocht worden. Wij doen ons best om de juiste verkoper te vinden van deze artikelen. Een goede omschrijving op de artikellijst vergemakkelijkt het ‘zoekwerk’. Lukt het vinden van de juiste verkoper niet, worden deze artikelen voor twee weken apart opgeslagen. Tijdens deze periode kan de verkoper het artikel opeisen. Ná deze opslagperiode worden de artikelen het eigendom van REKHET en kunnen weggegooid of doorverkocht worden.

De eerste en de 15de van de maand worden de verkopen opgevraagd en binnen de 14 dagen uitbetaald.
 

REKHET behoudt het recht om:

* Een huurcontract te ontbinden zonder opgaaf van reden. De nog resterende huurdagen worden aan de verkoper terug betaald. * Artikelen te weigeren indien deze storend zijn voor de directe omgeving. uitzonderingen op de spelregels te maken indien zij dit gepast acht. * Als REKHET onverwachts moet sluiten i.v.m. persoonlijke omstandigheden, dan wordt de daghuurprijs per dag vergoed aan de verkoper.
 

Orde en veiligheid:

Het is niet toegestaan om met eigen tassen te winkelen. Er zijn mandjes aanwezig waar je de artikelen in kunt doen. Wees ervan bewust dat de winkel is beveiligd met videocamera’s en sensoren. Besef dat artikelen zichtbaar en onzichtbaar zijn beveiligd. REKHET tolereert winkeldiefstal niet. Bij constatering of verdenking van een strafbaar feit schakelt REKHET onmiddellijk de politie in. REKHET hecht veel waarde aan de huisregels. Overtreedt je deze, dan ben je strafbaar op grond van huisvredebreuk en kan je de toegang tot de winkel worden ontzegd.
 

Aankopen:

Ruilen of retourneren van aangekochte artikelen is niet toegestaan. Betalen kan contant of via bankcontact en creditcard . REKHET onderhandelt niet over de prijzen van de artikelen. REKHET houdt zich het recht voor om niet of onjuist geprijsde artikelen niet te verkopen.
 

Aansprakelijkheid

Houd er rekening mee dat er bij REKHET ook gebruikte artikelen worden verkocht. REKHET kent de achtergrond van deze artikelen niet. Daarom kan REKHET niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die is ontstaan door het gebruik van bij REKHET gekochte artikelen.
 

Klachten

Maak officieel melding van de klacht bij het winkelpersoneel. REKHET neemt deze vervolgens in behandeling.
 

VOORWAARDEN ZELFSTANDIGEN

Als zelfstandige krijg je 10% korting bij het huren van een rek. Dit is niet cumuleerbaar met eventueel andere promoties of tijdelijke kortingen.
Op alle verkopen wordt 10% van het verkoopbedrag afgedragen aan REKHET. De opgave van een correct BTW nr. is verplicht.
Vragen kan u stellen op info@rekhet.be